"Lumea nu se va sfarsi din cauza celor care fac rau, ci din cauza celor care se uita la ei si nu fac nimic." - Albert Einstein
opialogo

Organizatia Patronala "Industria de Aparare" este singura organizatie din domeniul industriei de aparare infiintata conform prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011.

Conform statutului, Organizatia Patronala "Industria de Aparare" este infiintata in scopul de a facilita dialogul intre reprezentantii industriei de aparare din Romania, companiile internationale din acest domeniu, institutiile publice relevante din acest sector, precum si alti potentiali clienti/parteneri din tara si strainatate, in vederea identificarii oportunitatilor de colaborare si cooperare in scopul dezvoltarii, cresterii profitului si competitivitatii membrilor sai si a industriei de aparare din Romania.

Obiectul de activitate al Organizatiei Patronale "Industria de Aparare" este reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, sindicatele si alte personae juridice si fizice, in plan national si international.

Printre obiectivele Organizatiei Patronale "Industria de Aparare" se numara:

 • promovarea respectarii normelor legale, a eticii profesionale si a concurentei loiale in cadrul industriei de aparare din Romania;
 • promovarea si facilitarea dialogului permanent cu conducerea autoritatilor publice care au atributii specifice in domeniul industriei de aparare din Romania;
 • construirea unei imagini consolidate a organizatiei patronale, la nivelul partenerilor de dialog, prin imbunatatirea procedurilor de transparenta, promovarea principiilor de etica profesionala, combaterea tendintelor de concurenta neloiala, comunicare eficienta cu mass media etc.;
 • dezvoltarea pe terte piete a unor practici comerciale specifice in beneficiul membrilor sai, in conformitate cu prevederile legale;
 • sustinerea dezvoltarii continue a membrilor sai prin facilitarea accesarii de catre acestia a unor servicii specializate relevante din domenii precum: marketing, studii de fezabilitate, consultanta, informatizare, tehnologizare si retehnologizare, asistenta juridica, audit etc.;
 • promovarea si apararea intereselor membrilor sai in ceea ce priveste cooperarea economica internationala, cresterea si extinderea exporturilor, crearea premiselor pentru investitii straine de capital in industria de aparare din Romania;
 • participarea activa la imbunatatirea cadrului normativ existent cu privire la industria de aparare, prin elaborarea si trimiterea la autoritatile publice cu drept de initiativa legislativa a unor propuneri pentru a fi incluse in proiecte de acte normative noi, precum si pentru modificarea sau completarea legislatiei existente;
 • desemnarea, in conditiile legii, de reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si tripartite de dialog social;
 • elaborarea si promovarea unor coduri de conduita in afaceri;
 • elaborarea si implementarea de politici de ocupare si plasare a fortei de munca;
 • elaborarea de strategii si politici de dezvoltare economico-sociala la nivel sectorial si national, in conditiile legii.

Fondatorii Organizatiei Patronale "Industria de Aparare" sunt:

 • Compania Nationala Romarm S.A.
 • Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A.
 • Filiala S.C. Uzina Mecanica Mija S.A.
 • Electromecanica Ploiesti S.A.
 • Filiala Societatea Comerciala Carfil S.A.
 • Fabrica de Pulberi S.A.
 • Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.
 • Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.
 • Societatea Tohan S.A.
 • Uzina Mecanica Bucuresti S.A.
 • Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
 • Uzina Mecanica Plopeni S.A.
 • Filiala Societatea Comerciala Metrom S.A.
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
 • IOR S.A.
 • Digital Bit S.R.L.
 • Thales Systems Romania S.R.L.
 • S.C. Mirsand S.R.L.
 • Geo-Sting S.R.L.

Alte companii:

 • Uzina Mecanică Sadu
 • Pirochim Victoria
 • Arsenal Reșița

Pentru a deveni membru al Organizatiei Patronale "Industria de Aparare", completati si trimiteti pe adresa patronat@industriadeaparare.ro cererea de aderare pe care o puteti descarca de aici.

Organizatia Patronala "Industria de Aparare"

Inregistrata la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti cu nr. 1/06.10.2015
Cod de inregistrare fiscala 35132896
Telefon: 021.212.05.59
Email: patronat@industriadeaparare.ro